Twoja przeglądarka jest przestarzała zmień ją na inną w zaktualizowanej wersji np Google Chrome czy Mozilla Firefox na aktualnej strona nie wyświetli się prawidłowo

Etap I

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Firma „INTER WIDEX” WIESŁAW MIERZEJEWSKI informuje o realizacji projektu pt. „Poprawa konkurencyjności firmy INTER WIDEX poprzez nowoczesne wzornictwo produktowe.”

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy „INTER WIDEX” WIESŁAW MIERZEJEWSKI poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa. Planuje się rozszerzyć ofertę firmy o nowe lub ulepszone wyroby w oparciu o opracowaną w ramach projektu strategię rozwoju produktów.

W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzony audyt wzorniczy i na jego podstawie opracowana strategia wzornicza.

Całkowita wartość projektu - 59.040,00 zł Dofinansowanie projektu z UE – 40.800.00 zł

Etap II

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Firma "INTER WIDEX" WIESŁAW MIERZEJEWSKI informuje o realizacji projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy INTER WIDEX poprzez wdrożenie działań wynikających ze strategii wzorniczej". Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy INTER WIDEX poprzez zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w jej działalności.

Przeprowadzone zostaną działania z wykorzystaniem procesów projektowania zawarte w rekomendacjach wskazanych w „Strategii wzorniczej” opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4. Wzór na konkurencję, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

W ramach projektu oferta firmy zostanie rozszerzona o nowe innowacyjne wzorniczo produkty. Ponadto zostanie zrealizowany szereg działań doradczych z zakresu designu mających na celu tworzenie projektów nowych produktów oraz nowych działań w obszarze komunikacji marketingowej. Kierownictwo firmy podejmie działania dotyczące zarządzania opartego o design.

Całkowita wartość projektu – 5 349 270,00 zł Kwota dofinansowania z UE – 3 000 000,00 złSfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
 
Usprawnienia działalności poprzez wdrożenie dedykowanego systemu ERP w produkcji artykułów sypialnianych
 
 
INTER WIDEX" Wiesław Mierzejewski  realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Tytuł projektu: „Usprawnienia działalności poprzez wdrożenie dedykowanego systemu ERP w produkcji artykułów sypialnianych”.
Głównym celem projektu jest usprawnienie działalności firmy INTER WIDEX poprzez wdrożenie 3 innowacji procesowych znacząco ulepszonych procesów biznesowych przy wykorzystaniu technologii cyfrowej (dedykowanego systemu ERP).
Realizacja projektu wynika bezpośrednio z konieczności zapewnienia systemowego wsparcia niezbędnego do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, umożliwiającego m.in. stałe podnoszenie konkurencyjności, poprzez poprawę wydajność w obszarach sprzedaży, obsługi klienta, procesów produkcyjnych i magazynowych.
Istotnym czynnikiem determinującym wprowadzenie zmian w zakresie funkcjonowania firmy jest konieczność podążania za trendami w branży, które związane są z rosnącym udziałem sprzedaży internetowej, przenoszeniem coraz większej ilości działań do sieci oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.
Realizacja projektu rozpoczęła się 04.10.2021. Zakończenie zaplanowano na dzień 30.09.2022.
Wartość projektu: 300 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 255 000,00 zł.
W Działaniu 6.2 POIR występuje dofinansowanie z UE w postaci środków ze specjalnej linii budżetowej REACT-EU.