Nasza oferta:

  • DOM

    Lepiej się wyśpij

  • DZIECKO

    Tulimy do snu

  • HOTEL

    Wszędzie dobrze śnij

O firmie słów kilka...

INTER-WIDEX Wiesław Mierzejewski od prawie 20 lat produkuje wspaniałe kołdry i poduszki.
Początkowo niewielka firma z Mrągowa wciąż rozwija się i doskonali. Wprowadzamy nowe kolekcje, zdobywamy kolejne rynki, a przy tym wciąż jesteśmy wierni idei przyświecającej powstaniu firmy:
tworzymy polskie produkty doskonałej jakości. Wszystkie nasze produkty powstają w Mrągowie, w otoczeniu pięknej mazurskiej przyrody. Jesteśmy firmą rodzinną – pasją dbania o dobre sny klientów zaraziłem moje dzieci, teraz INTER-WIDEX to idealne połączenie mojego doświadczenia i entuzjazmu młodego pokolenia.

INTER WIDEX to firma dążąca do oferowania perfekcyjnych produktów. To dążenie nie może być w pełni skuteczne bez przyjęcia etycznych zasad postępowania wobec krajowych i zagranicznych partnerów biznesowych firmy, indywidualnych nabywców i użytkowników produktów, pracowników i lokalnej społeczności. Dlatego też uczciwość i etyka są obecne w naszych codziennych działaniach.

Rozwijając działalność firma INTER WIDEX nieustannie poszukuje surowców, rozwiązań produkcyjnych i innych, wspierających dbałość o środowisko naturalne.

Mam nadzieję, że także Państwo dołączycie do grona naszych klientów.

Wiesław Mierzejewski
Właściciel

 

 

 

INFORMACJA


INTER WIDEX Wiesław Mierzejewski
Ul. Giżycka 9
11-700 Mrągowo
www.inter-widex.com.pl
info@inter-widex.com.pl
Tel: 89 71 44 86
Faks: 89 741 44 86

Otrzymała dofinansowanie w ramach:
Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł dofinansowanego projektu:

Zwiększenie poziomu eksportu firmy INTER-WIDEX na rynki wschodnie i unijne – ETAP II (wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu)

Copyright 2010 © Senna.pl